Wie ben ik?

 

Mijn naam is Rebekka Holtzem, geboren in 1982. Ik ben gepassioneerd door intuïtief creëren en voel een grote liefde vóór en verbondenheid met de natuur. Crealiever was een verlangen dat al 10 jaar in mijn hoofd en hart leefde. In april 2024 startte ik dan eindelijk met het realiseren van mijn droom.

 

Van 2013 tot en met 2015 volgde ik een opleiding kunstzinnig coachen bij de Kleine Tiki in Breda. Ik startte met deze vorming om mezelf te ontplooien. Gaandeweg begon ik te ervaren hoe helend creativiteit en intuïtief werken kan zijn. Ik verdiepte me meer en meer in intuïtief schilderen, intuïtief tekenen, intuïtief kleiwerk, intuïtief schrijven, …

 

Tijdens mijn loopbaan als maatschappelijk werker coachte ik diverse doelgroepen: vrijwilligers, anderstaligen, personen met een beperking, kinderen, jongeren, ouderen, … Ik werk dan ook graag verbindend samen met mensen.

 

Het leven stelde me al voor heel wat uitdagingen. Het omgaan met de gevolgen van een burn-out en het aanvaarden van mijn hoogsensitiviteit vroeg extra aandacht. Voldoende zelfzorg en zelfreflectie blijft belangrijk voor mij. Dankzij intuïtief creëren heb ik een stevige basis gevonden waar ik steeds naar terugkeer en mijn balans altijd hervind.

 

Graag deel ik alles dat mij doorheen de jaren geholpen heeft om dichter bij mezelf te komen, om rust en stilte maar ook mijn passie te vinden, met jou.

Ik voel mezelf tot leven komen bij het creëren, het verbinden met anderen en in de natuur. Dit zijn ook de drie kernwaarden die ik toepas in elk Crealiever-atelier.

Je bent van harte welkom om jouw unieke zelf beter te leren kennen.

 

Een belangrijk aandachtspunt: Ik bied geen psychologische begeleiding. Als er bij een atelier gevoelens naar boven zouden komen die meer aandacht vereisen, verwijs ik je graag door naar een erkend psycholoog.

Rebekka

Crealiever

 

Mijn droom die ik waar wil maken, om meer harten aan te raken

Om jou liever te laten zijn voor jezelf, om jou te laten houden van al wat je bent

Raak jouw creativiteit weer aan, ga dromen, ga staan

Kom samen met mij intuïtief creëren

Mijn nieuw begin, een nieuwe start

Kom naar Crealiever bij Rebekka en volg je hart


Creatief zijn voor jezelf

=

Liever zijn voor jezelf